66. Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco

Autors:

 • Ada Jiménez Sales.
 • Yasmine Larrañaga Sánchez.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls

ISBN:

 • 84-689-1907-1

Contingut:

 • 2005, 156 pàgines, 26 dibuixos, 90 fotos.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle mitjà i cicle superior d’Educació Primària i d’ESO. Aquest llibre exposa la funció i les característiques del joc en època romana, el qual compta amb un bagul de reforç amb la reproducció dels jocs i de les joguines, per tal de visualitzar-les i experimentar-les.

El llibre conté:

Introducció:

 • En aquest apartat s’explica el sentit del joc en època romana i les fonts històriques que s’hi refereixen.

La tipologia dels jocs:

 • Diferenciats per edats i sexes.

Les característiques dels jocs romans:

 • Segons siguin de competició o col·lectius, d’atzar, de simulació o d’imitació o d’estimulació.

Els materials:

 • Emprats per a la seva realització.

Objectius i consells d’utilització:

 • Conèixer alguns jocs romans
 • Posar-los en pràctica
 • Comparar-los amb els actuals

A la introducció trobareu orientacions sobre la temàtica i cada joc conté la informació per a saber què es necessita i com es jufa

Jocs romans:

 • El llibre recull 119 jocs o recreacions sobre els entreteniments i joguines romans. Es descriuen tots ells, seguint els mateixos ítems: objectius, què necessitem?, on juguem?, quants hi podem jugar? i com s’hi juga?

Bibliografia:

 • 40 cites

Referències de les imatges:

 • 90 referències