7. La Muralla romana (Secundària). Material del professorat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

 • 978.84.693.8127.4.

Contingut:

 • 2010, 22 pàgines, 27 dibuixos en blanc i negre i 8 fotografies en color.

Descripció:

Aquest material correspon a l’activitat  Tàrraco arriba a l’escola, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

 1. La justificació, amb l’explicació de com serà l’activitat.
 2. Els objectius esperats en acabar la seqüència didàctica.
 3. Els continguts desglossats.
 4. Els nivells als quals van dirigides les activitats.
 5. La temporització de cada etapa.
 6. On es realitza.
 7. El solucionari, amb la resolució de les activitats proposades, dels treballs previs i de camp.