7. La muralla romana (Secundària). Documents informatius.

Autors:

  • M Antònia Ibáñez Serrahima
  • Rosa Moragues Cornadó
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Disseny i muntatge:

  • Josep Serra Valls

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

  • 84-699-5096-7

Contingut:

  • 2001, 14 pàgines, 14 il·lustracions en color

Descripció:

  • Material didàctic per a alumnes dESO.
  • Inclou diferents apartats: justificació de la muralla, una breu història de la mateixa, els sistemes constructius i els materials emprats. Es practiquen les mesures romanes de longitud i es fa la comparació amb d’altres mesures que mostren la magnitud de l’obra. Compta amb bibliografia.