71. El Circ. Treballs previs. Material del professorat.

 

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.
 • Marta Panadès Manresa.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 2014, 12 pàgines

ISBN:

 • 84-688-1779-1

Descripció:

 • El material consta de la programació i solucionari del quadern de l’alumnat. La seqüència didàctica situa el Circ de la  ciutat, amb la seva funcionalitat i característiques. L’alumnat ha d’observar-lo, completar la informació, classificar els personatges, llegir un text, interrelacionar informació, interpretar fonts primàries, analitzar i extreure conclusions.

El quadern conté els següents apartats:

 1.  Justificació
 2. Continguts
 3. Objectius
 4. El material va dirigit a…
 5. Temporització
 6. Es realitza a…
 7. Orientacions
 8. Solucionari de les activitats