72. La torre dels Escipions. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

  • 2011, 17 pàgines, 35 dibuixos en blanc i negre i 1 fotografia.

Descripció:

  • Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a  de  La torre dels escipions, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté el solucionari de totes les activitats. La programació es troba al mateix quadern de l’alumne/a.