74. Death glides over the arena in Tarraco

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull.
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • Cda de Tarragona.

Traducció:

  • Núria Náger Duch.
  • Paula Escribano.

Dibuixos:

  • Hugo Prades.

Contingut:

  • 2014, 28 pàgines.

Descripció:

  • Llibre de lectura dirigit als alumnes del ciclei superior d’Educació Primària i de l’ESO, traduït a l’anglès.