74. La mort plana sobre l’arena de Tarraco. CS. Material del professorat.

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Panadès Manresa
 • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

 • Hugo Prades

ISBN:

 • 078.84.695.9652.3

Contingut:

 • 2014, 23 pàgines,  35  dibuixos en color i blanc i negre.

Descripció:

 • Aquest quadern proposa unes activitats didàctiques segons les il·lustracions del conte La mort plana sobre l’arena de Tarraco, a fi d’aprofundir en els continguts i treballar les grans possibilitats que ofereixen els dibuixos.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

 • Els següents apartats:
 1.  Justificació
 2. Programació
 3. Metodologia
 4. Resolució de les activitats