74. L’amfiteatre

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Ada Jiménez Sales
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls

Dibuixos:

 • Josep Serra Virgili i Albert Pino

ISBN:

 • 978-691-1500-8

Contingut:

 • 2008, 50 pàgines, 16 fotos en color, 65 dibuixos en color, més tres làmines d’adhesius, en color i blanc i negre.

Descripció:

 • Material didàctic destinat al cicle superior d’Educació Primària i l’ESO.
 • En els treballs previs, els alumnes aprenen aspectes generals sobre el desenvolupament dels espectacles en un amfiteatre romà, mentre que en els de camp, realitzen diverses activitats relatives al mateix monument, a través de l’observació i l’anàlisi de les funcions, les estructures i els materials existents.

El quadern conté:

 • El material de l’alumne/a que permet treballar l’amfiteatre de Tàrraco des de diferents punts de vista. Partim dels treballs previs que possibiliten localitzar l’edifici, situar el públic, ordenar la desfilada inicial, comprovar la distribució dels espectacles… Proposem l’ús de fonts primàries, per tal que l’alumne/a aprengui a interpretar-les i a donar-les el valor històric que posseeixen. Alhora haurà de col·locar les enganxines relatives al vestuari i a l’armament dels gladiadors i a l’ordenació de la vida del lluitador Ursus.
 • En els treballs de camp, els nois/es aprofundeixen en: les parts del monument que completen mitjançant adhesius, l’observació directa i indirecta, la identificació dels materials i la cronologia.