75. Joc de la Tarragona romana. Itinerari I

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Josep Serra Valls, Hugo Prades, Planimetria arqueològica de Tàrraco.

Fotografies:

 • Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 978-84-692-5776-0.

Contingut:

 • 2009, 16 pàgines en color, 17 fotografies, 4 dibuixos i 2 plànols.

Descripció:

 • Material dirigit als alumnes del cicle superior d’educació primària i de l’ESO, el qual consisteix en un recorregut pel sector occidental de la Plaça de Representació des  de la Plaça de la Font, amb l’objectiu de descobrir i observar les restes exteriors que s’hi troben. Els alumnes han de seguir les instruccions per tal de moure’s de manera autònoma.

El quadern conté:

 • 22 activitats diversificades sobre els edificis i les restes descobertes, 4 blocs informatius i 1 plànol de la part alta de Tarragona on marcar el recorregut fet.