75. Joc de la Tarragona romana. Itinerari III

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Josep Serra Valls, Digivisión, Guia Arqueològica, CdA, Planimetria Arqueològica de Tàrraco.

Fotografies:

 • Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 978-84-692-5776-0.

Contingut:

 • 2009, 20 pàgines en color, 10 fotografies, 11 dibuixos i 3 plànols.

Descripció:

 • Material dirigit als alumnes del cicle superior d’educació primària i de l’ESO, en el qual es ressegueix el sector oriental de la Plaça de Representació, que permet observar i estudiar les restes disperses i els edificis que hi perduren. Els alumnes han de seguir les instruccions per tal de moure’s de manera autònoma.

El quadern conté:

 • 15 activitats diversificades sobre els edificis i les restes descobertes, 7 blocs informatius i 1 plànol de la part alta de Tarragona on marcar el recorregut fet.