76. Les muralles (Primària)

Autors:

  • Joan Aluja Miró.
  • Rosa Moragues Cornadó.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona, amb la col·laboració del MNAT i COTA-64

Contingut:

  • 1994, 12 pàgines en blanc i negre, 9 dibuixos, 1 foto.

ISBN:

  • 978-84-693-2607-7.

Descripció:

  • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària.
  • Aquest quadern conté les activitats de camp que es realitzen pel Passeig Arqueològic, en les quals es treballa fonamentalment l’observació directa i la deducció. Els alumnes analitzen els diferents elements del paisatge natural i monumental que els envolta, per tal d’extreure unes petites conclusions que els permetin de comprendre les funcionalitats d’una muralla.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

Treballs de camp:

  • Els alumnes inicien el recorregut des del Portal del Roser, per tal d’identificar-ne els aparells, i prossegueixen pel Passeig Arqueològic (amb la recerca de les marques de picapedrer), la Torre de l’Arquebisbe (amb la diferenciació entre una porta i una portella), la Torre del Cabiscol, la Torre de Minerva (amb el relleu, les cares…), la porta dels Socors, el portal de Sant Antoni i les reflexions finals.