77. La Muralla romana (Secundària). Treballs previs

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortoda Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Dibuixos:

  • Núria Montardit
  • Josep Serra

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

  • 84-699-5096-7

Contingut:

  • 2010, 20 pàgines, 25 dibuixos (en color i blanc i negre) i una fotografia.

Descripció:

  • Aquest quadern prepara l’alumnat per a la visita al monument, de tal manera que els serveix per treballar i descobrir què és una muralla, el context de les guerres púniques, les conseqüències de la romanització, com era la muralla de Tàrraco internament i externa, els materials emprats i les fases constructives.