78. MNAT (Primària). Història a la vista!

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Panadès Manresa
 • Núria Roig Font
 • Jordi Tortosa Giménez

EDITA:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 2015, tres dossiers:
  • Els mosaics
  • La vida quotidiana
  • L’arquitectura

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes del cicle superior d’Educació Primària.
 • Consta de tres quaderns de temàtiques diferents, que permeten als alumnes moure’s amb llibertat per les sales del MNAT i treballar tres aspectes concrets. A més, hauran de localitzar algunes escultures de la darrera planta seguint les pistes lliurades.

EL QUADERN CONTÉ:

 • Tres dossiers  de contextualització de les peces del museu relatius a l’arquitectura de Tàrraco,  els mosaics i els objectes d’ús quotidià (les joguines, els atuells de guarniment personal, la ceràmica i el molins).
 • Cada quadern compta amb dues escultures romanes. Els alumnes han d’identificar cada peça a partir de la seva silueta, que han de completar i localitzar mitjançant les pistes lliurades.