79. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Secundària). Els déus