79. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Secundària). L’arquitectura