79. La religió romana. El sacrifici ritual.

Autors:

  • Núria Montardit
  • Marta Panadès
  • Núria Roig
  • Jordi Tortosa

Edita:

  • Camp d’Aprenentatge

Contingut:

  • 2015, 12 pàgines, 44 il·lustracions en color

Descripció:

  • Material didàctic dirigit a alumnes de l’ESO
  • Contè 9 activitats sobre els sacrificis (alguns dels quals fan referència a peces dipositades al MNAT) i altres aspectes de la religió romana.

El quadern conté:

  • Activitats sobre les ares de sacrifici, els auguris, estris litúrgics, vocabulari, les butlles i els rituals.