8. MNAT (Primària)

Autors:

  • Joan Aluja Miró
  • Rosa Moragues Cornadó
  • M. Joana Virgili Gasol

EDITA:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

  • 1994, dins la carpeta Tàrraco, la ciutat romana, 17 pàgines, 10 dibuixos.

Descripció:

  • Material didàctic destinat als alumnes del cicle superior d’Educació Primària.
  • Consta de tres quaderns de temàtiques diferents, que permeten als alumnes moure’s amb llibertat per les sales del MNAT i treballar tres aspectes concrets. A més, hauran de localitzar algunes escultures de la darrera planta seguint les pistes lliurades.

EL QUADERN CONTÉ:

  • Tres dossiers  de contextualització de les peces del museu relatius a l’arquitectura de Tàrraco,  els mosaics i els objectes d’ús quotidià (les joguines, els atuells de guarniment personal, la ceràmica i el molins).
  • Cada quadern compta amb dues escultures romanes. Els alumnes han d’identificar cada peça a partir de la seva silueta, que han de completar i localitzar mitjançant les pistes lliurades.