85. El mite d’Hipólit (Primària). Material del professorat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

 • 2011, 13 pàgines, 21 dibuixos en color.

Descripció:

Aquest material correspon al conte El mite d’Hipòlit , per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

 1. La justificació, amb l’explicació de com serà l’activitat.
 2. Els objectius esperats en acabar la seqüència didàctica.
 3. Els continguts desglossats.
 4. Els nivells als quals van dirigides les activitats.
 5. La temporització de cada etapa.
 6. Les orientacions didàctiques per a la lectura i la interpretació de les imatges, els personatges, els gestos, les situacions, els animals, les accions, els vestuaris, els espais…
 7. Les solucions de les activitats plantejades al dossier.