86. Amb els 5 sentits. Usos de les plantes a l’antiguitat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Panadès Manresa
 • Núria Roig Font
 • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

 • __

ISBN:

 • __

Contingut:

 • 2015, 24 pàgines,  35 imatges en color.

Descripció:

 • Material didàctic adreçat als alumnes de CS d’educació primària i de l’ESO
 • Consta de diferents fitxes d’arbres, arbustos i plantes destinades a la seva identificació, a la compleció d’informació i a la lectura d’usos i funcions.

El quadern conté:

16 fitxes organitzades:

 • Arbres (10): en què els alumnes han de localitzar-los, observar-los i completar la fitxa mitjançant l’anàlisi i la deducció, sobre les fulles, els fruits i l’escorça. A continuació, es fa una comparativa entre els usos i el simbolisme actual i romans. Alhora s’inclouen algunes curiositats per a concloure’n el coneixement del món antic. Hi ha inclosos: el xiprer, el llorer, la vinya, el garrofer, l’olivera, el pi, l’ametller, el magraner, el llimoner i el codonyer.
 • Plantes i arbustos (6); diferenciats en: medicinals (farigola, romer, julivert, all, menta), perfumeres (roser, violeta, murtra i vinya), ornamentals (acant, boix, papir, jonc i espart), aromàtiques (orenga, fonoll, camamilla i farigola).