88. L’aqüeducte romà de Tàrraco. Activitats del conte (Cicle Mitjà). Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Àngels Boada

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 8 pàgines, 11 il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CM d’educació primària.
  • En aquest quadern trobem la programació i la resolució de les activitats, que es poden realitzar després de la lectura del conte El pont del diable.

EL QUADERN CONTÉ:

  • A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté les orientacions didàctiques per al desenvolupament de la seqüència, formada per aquestes 10 activitats.