88. L’aqüeducte romà de Tàrraco. Cicle Mitjà. Material alumnes.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Gimenez
  • M. Joana Virgili Gasol

 

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

 

Contingut:

  • 2013, 20 pàgines en color, 43 dibuixos

 

ISBN:

  • 84-689-1908-X

 

Descripció:

  • El quadern per a l’alumnat inclou: una introducció, les funcions de l’aigua, les parts de l’aqüeducte els usos de l’aigua, la construcció d’un aqüeducte, els sistemes d’elevació dels carreus, els elements constructius, el taller de mesures, les 7 diferències, la llegenda del Pont del diable i els pedreres. Està dissenyat per a realitzar els treballs de camp a l’aqüeducte. El professorat pot trobar diferents materials que podrà adaptar al nivell dels seus alumnes a la nostra pàgina web en l’apartat de Publicacions. Podeu consultar l’activitat 3 que conté nombrosos exercicis sobre la cultura romana que us serviran com a treballs previs. Així mateix, en l’apartat de les activitats on-line hi localitzareu materials específics per al cicle mitjà que us poden ser útils com a treballs posteriors.
  • Els alumnes mitjançant el dossier comprendran les parts i les funcions de l’aqüeducte, la seva localització, identificaran els usos de l’aigua, completaran la informació, observaran imatges, destriaran les frases correctes de les incorrectes, faran lectures de textos i d’il·lustracions, aprendran l’estructura i la construcció d’un arc, identificaran elements constructius, mesuraran emprant mides romanes i actuals, dibuixaran un còmic, respondran qüestions, analitzaran la informació i extrauran senzilles conclusions.