9. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Secundària). La dona

Autors:

  • Joan Aluja Miró
  • Rosa Moragues Cornadó
  • M. Joana Virgili Gasol

Contingut:

  • 2004, 1 quadern de 13 pàgines, més un altre quadern amb material de consulta de 6 pàgines.

ISBN:

  • 978-84-693-2592-6

Descripció:

  • En grups de tres alumnes i juntament amb els treballs: Els déus en el MNAT, Els mosaics en el MNAT, Les dones en el MNAT i Els objectes d’ús quotidià, els alumnes estudiaran de forma autònoma la funcionalitat, la ubicació i la contextualització de les peces observades en el MNAT, amb l’ajut dels textos i/o imatges inclosos en el material de consulta. Com els treballs germans, es comença amb la formulació de 4 preguntes inicials que després de dues hores de treball en el MNAT hauran adquirit la suficient informació per a poder-les respondre i posaran en comú amb la resta de companys dirigits pel seu professorat.  Aquest material didàctic està destinat als alumnes d’ESO i de Batxillerat.
  • Els alumnes estudiaran la situació de la dona a l’època a partir del vestigis exposats al MNAT: les inscripcions-l’epigrafia, els objectes d’ús quotidià i les deesses, amb l’ajut dels textos i/o imatges inclosos en el material de consulta. Així mateix, han d’emplenar una fitxa d’una de les peces registrades.