93. Taller d’arqueologia

Autors:

 • M. Antònia Ibáñez Serrahima.
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona, amb la col·laboració del MNAT i COTA-64

Contingut:

 • 2001, 29 pàgines, 14 dibuixos, 4 fotos i 1 làmina per retallar.

ISBN:

 • 84-699-4908-X.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària, d’ESO i BAT.
 • Una de les activitats que realitzem al mateix CdA és la simulació d’una excavació arqueològica en un terreny de 78 m², en el qual hem soterrat una sèrie de peces _autèntiques i rèpliques_ que intenten apropar l’alumne/a a les tasques de l’arqueòleg: la prospecció, l’excavació, la documentació i la publicació.
 • Així, aquest quadern conté les activitats prèvies _ anteriors a la simulació_ i els treballs de camp, durant l’excavació.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

Treballs previs:

 • Què és l’arqueologia?, anàlisi de la disciplina  a través del recull d’algunes notícies d’àmbit local: Saps de què parlem? (activitat sobre algunes de les troballes romanes més habituals).

Treballs de camp:

 • Els alumnes han de situar i descriure l’excavació. La descoberta de les peces trobades es tipificarà mitjançant l’elaboració d’una fitxa tipus de catalogació de peces, per tal de poder realitzar, finalment, la memòria de l’excavació, amb l’extracció de conclusions.
 • Així mateix, es duen a terme diferents pràctiques de laboratori, amb uns tallers de reconstrucció, dibuix, classificació de peces i de criptografia.

Glossari:

 • Amb 21 termes.