94. Records del passat de Tàrraco. Adhesius

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

ISBN:

  • 978.846938123.6
  • 978.84.693.8123.6
  • 978.84.693.2601.5
  • 978.84.693.2603.9
  • 978.84.693.2600.8
  • 978.84.693.2602.2
  • 978.89.693.2605.3

Contingut:

  • 2011, 7 fulls d’adhesius, amb un total de 41 imatges de mida 10.5x7cm.

Descripció:

  • Els adhesius s’han de destriar, ordenar i col·locar al fulletó corresponent, damunt la imatge en trama d’aigua.