94. Tàrraco, la ciutat romana (Guia didàctica)

Autors:

 • Joan Aluja Miró.
 • Rosa Moragues Cornadó.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

 • 978-84-693-2595-7.

Contingut:

 • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
 • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

 • Unitat de Programació. Guia didàctica.
 • Activitats d’Aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors
 • Retallables

Unitat de Programació. Guia didàctica:

Aquest dossier compta amb una detallada programació de tot el material:

 • Introducció, nivells als que va dirigit, continguts i objectius, temporització i descripció de les activitats d’ensenyament-aprenentatge de les estratègies d’ús i avaluatives.
 • Es complementa amb una descripció de les restes arqueològiques de Tàrraco i un recull bibliogràfic entorn el món romà i altres materials.
 • Annex: llocs i horaris, la sortida d’un dia, referència de les il·lustracions o dibuixos reproduïts en els fulls de treball o activitats d’aprenentatge per als alumnes, relació dels fulls de treball o activitats d’aprenentatge de la unitat de programació, relació dels materials complementaris de la unitat de programació.