94. Tàrraco, la ciutat romana (Guia didàctica)

Autors:

  • Joan Aluja Miró.
  • Rosa Moragues Cornadó.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

  • 978-84-693-2595-7.

Contingut:

  • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

Descripció:

  • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
  • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

  • Unitat de Programació. Guia didàctica.
  • Activitats d’Aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors
  • Retallables

Unitat de Programació. Guia didàctica:

Aquest dossier compta amb una detallada programació de tot el material:

  • Introducció, nivells als que va dirigit, continguts i objectius, temporització i descripció de les activitats d’ensenyament-aprenentatge de les estratègies d’ús i avaluatives.
  • Es complementa amb una descripció de les restes arqueològiques de Tàrraco i un recull bibliogràfic entorn el món romà i altres materials.
  • Annex: llocs i horaris, la sortida d’un dia, referència de les il·lustracions o dibuixos reproduïts en els fulls de treball o activitats d’aprenentatge per als alumnes, relació dels fulls de treball o activitats d’aprenentatge de la unitat de programació, relació dels materials complementaris de la unitat de programació.