94. Tàrraco, la ciutat romana (retallables)

Autors:

 • Joan Aluja Miró.
 • Rosa Moragues Cornadó.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

ISBN:

 • 978-84-693-2595-7.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
 • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

 • Unitat de programació. Guia didàctica
 • Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors
 • Retallables

Retallables:

Comptem amb 7 models diferents de retallables. Sis d’ells estan dissenyats amb l’objectiu d’aprendre com era la indumentària romana, diferenciada per sexes, edats i condicions socials. Tenen en compte també la indumentària segons l’estacionalitat i les inclemències del temps. El darrer fa referència a dos models d’habitatge. Consta de:

 • Marcus, un patrici (12 pàgs.).
 • Aurèlia, la seva muller (8 pàgs.).
 • Julius, fill (6 pàgs.).
 • Virgínia, filla (6 pàgs.).
 • Dio, esclau (6 pàgs.).
 • Lívia, esclava (7 pàgs.).
 • Vols construïr una casa romana? (8 pàgs.), permet reproduir, de manera senzilla i entenedora, dues tipologies diferents d’habitatges: una domus i una ínsula