94. Tàrraco, la ciutat romana (treballs previs)

Autors:

 • Joan Aluja Miró.
 • Rosa Moragues Cornadó.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

ISBN:

 • 978-84-693-2595-7.

Descripció:

 • Material didàctic destinat a alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
 • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

 • Unitat de Programació. Guia didàctica
 • Activitats d’Aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors
 • Retallables

Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs

Estan dissenyats com a fulls solts o petits quaderns, ja que permeten una selecció molt personalitzada i acurada per part de cada professor/a, a l’hora de realitzar la seqüència didàctica amb els seus alumnes. Consta de:

 • Una troballa de quan Tarragona era Tàrraco (2 pàgs.)
 • Cada cosa al seu lloc (8 pàgs.)
 • Com era Tàrraco (3 pàgs.)
 • Els habitatges dels habitants de Tàrraco (3 pàgs.)
 • Els habitants de Tàrraco (3 pàgs.)
 • Qui devia viure en una domus? (2 pàgs.)
 • A què jugaven els nens i les nenes de Tàrraco? (6 pàgs.)
 • L’escola (1 pàg.)
 • El govern de la ciutat (2 pàgs.)
 • Els aliments (2 pàgs.)
 • Els entreteniments dels grans (2 pàgs.)