95. L’aqüeducte romà de Tàrraco. Cicle Mitjà. Material professorat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Gimenez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

  • 2013, 20 pàgines en color, 43 dibuixos

ISBN:

  • 84-689-1908-X

Descripció:

  • El quadern per al professorat per a la resolució del quadern de l’alumnat. Podeu consultar l’activitat 3 que conté nombrosos exercicis sobre la cultura romana que us serviran com a treballs previs. Així mateix, en l’apartat de les activitats on-line hi localitzareu materials específics per al cicle mitjà que us poden ser útils com a treballs posteriors.
  • Els alumnes mitjançant el dossier comprendran les parts i les funcions de l’aqüeducte, la seva localització, identificaran els usos de l’aigua, completaran la informació, observaran imatges, destriaran les frases correctes de les incorrectes, faran lectures de textos i d’il·lustracions, aprendran l’estructura i la construcció d’un arc, identificaran elements constructius, mesuraran emprant mides romanes i actuals, dibuixaran un còmic, respondran qüestions, analitzaran la informació i extrauran senzilles conclusions.