54. Joc de la Tarragona Romana/ Normes

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Fotografies:

 • Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 978-84-692-5776-0.

Contingut:

 • 2009, 7 pàgines, 1 foto i 1 plànol en blanc i negre i color.

Descripció:

 • Material dirigit als alumnes del cicle superior d’educació primària i de l’ ESO, que inclou: 1. les instruccions que hauran de seguir els grups que realitzaran els 4 itineraris, 2. les necessitats per a cada equip, 3. l’explicació dels símbols que apareixen als quaderns, 4. les orientacions per als treballs posteriors, 5. un plànol de la part alta de Tarragona, 6. una fitxa de control on recollir la informació relativa al grup per poder fer-ne el seguiment.

Material

 • Itinerari 1
 • Itinerari 2
 • Itinerari 3
 • Itinerari 4
 • Normes
 • Solucionari