41. The Petrochemical Industry of Tarragona. Field works.

Autors:

 • Marta Segura Pont.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 978-84-690-8663-6.

Assessorament i revisió tècnica:

 • Daniel Tomé Cortijo.

Contingut:

 • 48 pàgines en color, 30 dibuixos, 23 fotografies i dues plantes en color.

Descripció:

 • Material didàctic dirigit als alumnes de l’ESO i del Batxillerat.
 • Consta dels treballs de camp i dels posteriors. Els primers per a realitzar a l’aula d’interpretació del CdA, pel recorregut industrial i  l’empresa petroquímica.

El quadern conté:

Els treballs de camp:

 • Amb unes activitats comunes per a tot el grup-classe: la classificació dels objectes derivats o no del petroli; el procés d’obtenció, extracció, transport i transformació del petroli; l’esquematització de la localització i el funcionament de la indústria química i la distribució del petroli i les reserves.
 • Amb unes activitats en grup establertes rotatòriament:

A. L’anàlisi i la localització de les empreses químiques amb els materials produïts i la seva aplicació.

B. La maqueta d’una indústria petroquímica: les parts i el funcionament.

C. La derivació dels productes, des del petroli fins als productes finals.

D. La classificació dels plàstics.

E. Els experiments químics: Què tenen en comú els nadons i els astronautes?, Sorpresa! i Fabriquem un plàstic.

 • Les observacions de l’itinerari industrial: les anotacions de la ruta, del paisatge des de la gasolinera i des de l’espigó de la Pineda.
 • La preparació de la visita a la indústria.

Els treballs posteriors:

 • Amb la proposta de:

A. L’elaboració d’una memòria d’investigació sobre el petroli i les nostres vides.

B. Cinc qüestions a desenvolupar.

C. El recull i l’anàlisi de les notícies aparegudes al Diari de Tarragona dels darrers tres anys.

D. Una anàlisi detallada dels objectes personals i/o domèstics, per observar què prové o no del petroli.