41. La indústria petroquímica de Tarragona. Treballs de camp (4)

Autors:

  • Marta Segura Pont.
  • Núria Montardit Bofarull.
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

Dibuixos:

  • Hugo Prades.

ISBN:

Contingut:

  • 2015, 12 pàgines, 30 il·lustracions en color.

Descripció:

  • Quadern de treball dirigit als alumnes de l’ESO i Batxillerat, que usen per l’activitat.
  • Els alumnes recullen les explicacions, les experiències i deduccions que es realitzen al llarg del matí, tant a l’aula com durant el recoregut en l’autobús.

El quadern conté:

  • Els apartats de: 1. Elprocés del petroli, 2. La indústria química, 3. Racó A: L’ortofotomapa, 4. Racó B: La maqueta, 5. Els processos, 6. Racó D: Els tipus de plàstic, 7. Racó E: La funcionalitat, 8. L’itinerari. Punt d’observació 1: La Pineda. Punt d’observació 2: La gasolinera