41. La indústria petroquímica de Tarragona. Guia didàctica (1)

Autors:

 • Marta Segura Pont.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 978-84-690-8663-6.

Assessorament i revisió tècnica:

 • Daniel Tomé Cortijo.

Contingut:

 • 2007, 52 pàgines en color, 1 foto i 7 dibuixos.

Descripció:

 • Es dirigeix al professorat del segon cicle de l’ESO, de BAT i CF de Grau Superior.
 • Comença la programació de l’activitat amb una justificació, en la qual s’expliquen detalladament les activitats prèvies, les de camp (a l’aula d’interpretació de la química del CdA) i el recorregut industrial i la proposta dels treballs posteriors. Prossegueix amb els continguts, els objectius, el material va dirigit a…, la temporització, les orientacions didàctiques i la conclusió final.
 • Per tal d’ampliar els conceptes s’inclou una explicació sobre l’AEQT, les dades generals de la indústria petroquímica de Tarragona i les empreses que pertanyen a l’associació amb la seva producció.
 • Així mateix, s’inclouen desenvolupades les activitats experimentals per a l’aula de la petroquímica: Què tenen en comú els nadons i els astronautes?, Sorpresa! i Fabriquem un plàstic.
 • S’inclou un glossari, la bibliografia i la referència d’unes pàgines web sobre el tema.