59. Un tresor sota les xemeneies. L’oca del petroli

Autors:

 • Marta Segura Pont.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 978-84-691-7098-4.

Contingut:

 • 4 pàgines, 33 dibuixos, més dues pàgines d’enganxines en color.

Descripció:

 • Material didàctic dirigit als alumnes de cicle superior d’Educació Primària.
 • Forma part del treball de camp de l’activitat Un tresor sota les xemeneies que es pot reutilitzar a l’aula com a recordatori del procés que realitza el petroli des de que arriba en vaixell a una refineria fins a la descripció dels diferents components d’una indústria d’aquest tipus.

El quadern conté:

El treball de camp:

 • Cada alumne/a ha d’enganxar correctament els dibuixos en les caselles corresponents, a fi de poder seguir el procès de transport i de transformació del petroli, a més de l’enumeració del funcionament de la indústria química.
 • Per parelles i una vegada muntat el tauler, poden jugar, tot seguint les normes establertes, per tal de familiaritzar-se amb un vocabulari bàsic que farà més entenedora la visita a una indústria química.
 • Preparació de la visita a la indústria.

Els treballs posteriors:

 • Aquest material permetrà a l’aula que el professor/a repassi, consolidi o amplii diferents nivells de coneixement dels seus alumnes en aquest tema. Tanmateix, pot utilitzar-se com a element avaluador de l’activitat.