42. Peix, peixet saltironet! Guia didàctica

Autors:

 • M. Antònia Ibàñez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Manuel Montardit Cartañà.
  Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 84-699-7049-6.

Contingut:

 • 2003, 16 pàgines en blanc i negre.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als professors/es del cicle inicial d’Educació Primària.
 • El quadern inclou els següents apartats: 1. la justificació de l’activitat, 2. en què consisteix (amb l’explicació detallada de l’activitat, pel que fa als treballs previs i de camp, amb la descripció dels racons del port pesquer, la identificació dels organismes, el port, el viatge en barca, l’activitat autònoma de la tarda i els posteriors), 3. els objectius, 4. els continguts, 5. la temporització, 6. la 7. metodologia, 8. els consells d’utilització i la resolució de les activitats prèvies i posteriors, 9. l’avaluació i les conclusions, 10. el material complementari i la bibliografia.