43. Guaita la sardina! Guia didàctica

Autors:

 • M. Antònia Ibañez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Yazmine Larrañaga Sánchez.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Manuel Montardit Cartañà.
 • Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 84-699-7048-8.

Contingut:

 • 2004, 18 pàgines en blanc i negre, 6 il·lustracions.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als professors/es del cicle mitjà d’Educació Primària.
 • El quadern inclou els següents apartats:1. lajustificació de l’activitat, 2. en què consisteix (amb l’explicació detallada de l’activitat, pel que fa als treballs previs i de camp, amb la descripció dels racons del port pesquer, la identificació d’organismes, el port, el viatge en barca, l’activitat autònoma de la tarda i els posteriors), 3. els objectius, 4. els continguts, 5. la temporització, 6. la metodologia, 7. els consells d’utilització i la resolució de les activitats prèvies i posteriors, 8. l’avaluació i les conclusions, 9. el material complementari i 10. la bibliografia.