43. Guaita la sardina! Material de l’alumne/a

Autors:

 • M. Antònia Ibañez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Yazmine Larrañaga Sánchez.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Manuel Montardit Cartañà.
  Núria Montardit Bofarull.

ISBN:

 • 84-688-1766-X.

Contingut:

 • 2004, 38 pàgines en blanc i negre, 2 mapes, 36 dibuixos i 5 plànols.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes del cicle mitjà d’Educació Primària.
 • Aquest quadern conté els treballs previs i els treballs posteriors.

Treballs previs:

 • S’inicia amb un breu conte sobre la sardina Sardineta i es fa la localització d’alguns indrets de la Mediterrània i de les cultures que l’envolten. Es completa amb els éssers que l’habiten (els peixos, els  mol·luscs, els crustacis i les aus), es classifiquen i es descriuen de forma senzilla i se situen en el seu hàbitat. Es traça la història del port en quatre episodis: Roma, l’edat mitjana, el segle XIX i l’actualitat, que els alumnes han d’ordenar. Es treballen les activitats desenvolupades: les industrials, les  comercials (amb els productes importats i exportats), les pesqueres (d’arrossegament i d’encerclament) i les esportives. S’introdueixen uns exercicis referits a la neteja i la cura del medi ambient.

Treballs posteriors:

 • Lectura d’uns poemes, uns refranys, unes endevinalles i es proposa la pràctica d’alguns jocs referits a la mar, tot plegat amb un caràcter lúdic.