43. Joc del “Recorregut del Port”

Autors:

 • M. Antònia Ibañez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Yazmine Larrañaga Sánchez.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Jordi Tortosa Gimènez.

ISBN:

 • 84-699-7048-8.

Contingut:

 • 2004, 2 pàgines en blanc i negre, 81 il·lustracions.

Descripció:

 • Adaptació del joc de l’oca per tal de promoure l’ús del vocabulari i l’aprenentatge dels conceptes treballats al llarg de l’activitat, ideal, per tant, com a treballs posteriors.
 • Es tracta de fer un recorregut per l’interior del port de Tarragona partint de l’Escala Reial fins a retornar al lloc d’origen.
  El funcionament és com el del popular joc de l’oca, però en aquesta ocasió referit amb aspectes relacionats amb la mar en les seves vessants històrica, social i econòmica.