45. La subhasta. Programació i solucionari. Material del professorat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura pont
 • Jordi Tortosa Gimenez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Contingut:

 • 2012, 6 pàgines en blanc i negre.

ISBN:

 • 978.84.693.8116-8

Descripció:

 • Aquest quadern està dirigit al professorat de CM i CS inclou els següents apartats:
 1. Justificació
 2. Continguts
 3. Objectius
 4. El material va dirigit a…
 5. Temporització
 6. Es realitza a …
 7. Orientacions didàctiques
 8. El solucionari

 

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

 • Les orientacions i el solucionari ajuden el professorat en el desenvolupament autònom de l’activitat didàctica i en la realització del quadern de l’alumnat La subhasta.