45. La subhasta

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • Marta Segura Pont.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 2010, 19 pàgines en color, 14 fotos, 28 dibuixos

ISBN:

 • 978-84-691-2583-0

Descripció:

 • El quadern consta dels treballs previs per a realitzar a l’aula sobre conceptes dels sistemes de pesca, la comercialització, una petita informació sobre el Serrallo i l’ofici dels pescadors, dirigit als alumnes de CM i CS d’Educació Primària.
 • Els treballs de camp incideixen en les sensacions que percebim al barri marítim, els personatges que s’hi mouen, la subhasta del peix, l’entrevista d’un pescador, les activitats que s’hi realitzen, els tipus d’habitatges i els sistemes de transport usats.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

 • Els treballs previs contenen activitats que permeten practicar: la lectura d’imatges i de textos, la compleció d’informació.
 • En els treballs de camp es treballen els sentits, la identificació de personatges i d’accions, l’elaboració de preguntes per a una enquesta i anàlisi de la informació.