28. La processó de les rates. Activitats. Material del professorat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Àngels Boada

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 6 pàgines, 6 il·lustracions.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CI i CM d’educació primària.
  • Aquest quadern conté la programació i la resolució de les activitats proposades, a partir de la lectura del conte La processó de les rates.