28. El zoo petri. Guia didàctica

Autora:

  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

  • Josep Serra Valls.

Contingut:

  • 1999, 31 pàgines, 3 fotos en blanc i negre.

ISBN:

  • 978-84-692-2838-8.

Descripció:

  • Material didàctic destinat als alumnes del cicle inicial d’Educació Primària. Aquest llibre recull el material del professorat del Zoo petri, per al coneixement de la catedral de Tarragona als alumnes petits, a través de l’observació directa de les representacions dels animals. Els nens i les nenes treballen, analitzen i classifiquen les bèsties que hi apareixen, reals o fantàstiques, alhora que es passegen per l’àrea catedralícia.
  • Comprèn una introducció, els objectius i els continguts per àrees de coneixement. Presenta el procés de treball de les activitats prèvies, de camp i posteriors, així com de les activitats d’avaluació, els material complementaris i els necessaris per al treball. Aporta una bibliografia.