29. La processó de les rates. Activitats

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Àngels Boada

ISBN:

  • 84-6997052-9

Contingut:

  • 2014, 12 pàgines, 18 il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CI i CM d’educació primària.
  • El dossier compta amb activitats variades: l’ordenació d’imatges, l’ús de l’empatia, la identificació de personatges i situacions, l’ús del vocabulari, la identificació de formes,  el dibuix, la compleció d’imatges i la comprensió i l’ús de sinònims i antònims.

EL QUADERN CONTÉ:

  • Aquest quadern conté 10 activitats sobre el conte de La processó de les rates, que poden realitzar els nens, després de llegir-lo. Aquests exercicis els permeten repassar la història, usar el vocabulari i treballar l’observació.