29. Les aventures de l’avi “Maranya”. El fantasma de la Catedral (2)