31. Guia didàctica del Museu Diocesà.

Autora:

  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • Amics de la Catedral.

Disseny:

  • Josep Serra Valls.

Contingut:

  • 1999, 17 pàgines en blanc i negre.

ISBN:

  • 978-84-692-2837-1.

Descripció:

  • Programació de l’activitat Museu de la Catedral, la qual inclou: una introducció, els nivells als quals s’adreça, els objectius generals, els continguts, l’explicació de l’estructura general de l’activitat (els treballs previs, els de camp i els  posteriors), l’avaluació , la temporització i els materials de treball.