37. Vine, vols conèixer la plaça?(Primària)

Autors:

  • Joan Aluja i Miró.
  • Rosa Moragues i Cornadó.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

Contingut:

  • 1995, 20 pàgines en blanc i negre, 3 il.lustracions.

ISBN:

  • 84-688-0291-3.

Descripció:

  • Adreçada a alumnes del cicle Mitjà de l’Educació Primària.
  • Presenta uns treballs de Camp, amb la lectura e interpretació del paisatge urbà, desenvolupada entorn del de la Plaça de la Font i els alumnes, de manera autònoma, esbrinen les dimensions, els tipus de botigues, descobreixen les formes geomètriques ocultes per l’arquitectura i el mobiliari urbà, intueixen les instal·lacions soterrades, com l’aigua i la llum, aprenen els senyals de trànsit, observen el comportament i les acciones de les persones, alhora que els alumnes hauran d’omplir unes fitxes amb la informació obtinguda.
  • Com a Treballs Posteriors, construiran un maqueta de la Plaça i una memòria curta de la tasca feta.