40. Una casa de pagès del Camp de Tarragona. (Primària) Guia didàctica

Autors:

 • M. Antònia Ibáñez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 84-688-0436-3.

Contingut:

 • 2002, 84 pàgines en blanc i negre, 104 dibuixos, 1 foto, 1 mapa, 1 plànol, 1 planta, 1 full d’enganxines.

Descripció:

 • Material didàctic per als professors dels alumnes del cicle mitjà i al cicle superior d’Educació Primària.
 • Aquesta publicació és el llibre del professor/a que recull la programació i els consells d’utilització del material.
 • Conté: la  justificació del treball; en què consisteix. els treballs previs, de camp i posteriors; nivell al qual s’adreça; els objectius; els continguts; la metodologia: la temporalització de l’activitat de camp; els consells d’utilització del material; les conclusions i la bibliografia.

A més s’inclouen íntegres totes les activitats dissenyades als dossiers:

 • Una casa de pagès del Camp de Tarragona. Treballs previs. Treballs posteriors.
 • Una casa de pagès del Camp de Tarragona. Treballs de camp.