58. Fem un castell? Guia didàctica

Autors:

 • Ada Jiménez Sales.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Marta Segura Pont.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Josep Serra Virgili.

ISBN:

 • 84-691-4706-1.

Contingut:

 • 2008, 36 pàgines en color, 11 dibuixos i 8 fotos en color.

Descripció:

 • Aquest quadern inclou la programació de l’activitat dirigida als alumnes del cicle mitjà i del cicle superior d’educació primària, amb adaptacions curriculars per a l’educació infantil, el cicle inicial d’Educació Primària i l’ESO, que consta d’un material escrit i un de manipulatiu, sobre els castells i el món casteller.

El llibre conté:

Material escrit:

 • La justificació del treball, els continguts, els objectius, el material va adreçat a…, la temporització, les orientacions didàctiques amb l’explicació i la resolució de totes les activitats per capítols.
 • A més, s’inclou un material complementari seqüenciat per a l’educació infantil, el cicle inicial d’Educació Primària i l’ESO.
 • Finalment, s’afegeix un annex que consta de Els castells, des de quan? i Els castells.

Material manipulatiu:

 • El quadern inclou la descripció i l’ús dels objectes i els jocs previstos per a completar l’activitat: el vestuari, els instruments musicals, 6 jocs de mòduls de construcció, 6 jocs de construcció de fitxes d’un castell, 4 jocs de cartes de colles, 1 dòmino, 1 mapa gegant de Catalunya amb les banderoles de localització de les colles i 2 jocs de 6 samarretes amb imatges identificatives de les festivitats castelleres.

PowerPoint Fem un castell: