80. El seguici de Santa Tecla. Tarragona

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull.
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

  • 2013, 12 pàgines en color, 9 dibuixos.

ISBN:

  • 84-616-5920-1

Descripció:

  • Aquest material correspon a l’activitat Entre bèsties i gegants, que treballa el seguici de Santa Tecla. Aquí hem recollit 9 figures del seguici, per tal que els alumnes les puguin pintar, retallar i muntar. Un cop acabat, els infants podran formar el seu petit seguici amb les figures disponibles, que hauran d’ordenar adequadament.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

  • Cada làmina conté un personatge o animal, amb una petita informació sobre la seva història i les instruccions que donen pistes sobre els colors que s’han d’usar per a pintar la figura i com muntar el personatge.